Polityka prywatności Apartment4you s.c.

 
Poniższy dokument określa w jaki sposób i dlaczego gromadzimy dane naszych Gości. 
Polityka prywatności i częste pytania dotyczące prywatności danych osobowych zawierają najnowsze informacje o tym, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Chcemy również, aby użytkownicy mieli szersze pojęcie na temat naszego podejścia do ich prywatności.

 

DANE OSOBOWE

 1. Czym są dane osobowe?
 2. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 3. Jakie mam prawa dotyczące moich danych osobowych?
 4. Które dane są pozyskiwane przez Apartment4you?
 5. W jaki sposób są pozyskiwane moje dane osobowe?
 6. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?
 7. Po co są pozyskiwane moje dane osobowe?
 8. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

 

 1. Czym są dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujmy, iż:

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Apartment4you Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, REGON 141470736, NIP 521-349-33-25. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznejinfo@warsaw4you.com lub telefonicznie +4822 373 2626, +48 510 412 444

 

 1. Jakie są moje prawa w związku z tym?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, że Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Które dane osobowe są pozyskiwane przez Apartment4you?

W procesie korzystania z naszych usług zgodnie z prawem pozyskujemy niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych:

- Imię i nazwisko,

- Miejsce zamieszkania,

- Numer telefonu,

- Adres e-mail,

- Dane karty kredytowej, debetowej bądź inne dane płatnicze,

- Preferencje językowe,

- Datę urodzenia,         

- Obywatelstwo i inne dane obecne na dokumencie tożsamości wydanym przez odpowiednie władze,

- Dane biometryczne, takie jak zdjęcie.

 

 1. W jaki sposób są one pozyskiwane?

Powyższe dane osobowe pozyskujemy podczas:

- Dokonywania rezerwacji on- lub offline,

- Wizyt w biurze lub recepcji

- Rozmów telefonicznych,

- Komunikacji przez wiadomość e-mail, czat online lub faks,

- Przekazania ich od strategicznych partnerów biznesowych m.in. platform rezerwacyjnych, biur podróży, pośredników turystycznych, klientów korporacyjnych i innych.

 

 1. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Przesyłając nam dane osobowe związane z innymi osobami (np. dokonując rezerwacji dla innej osoby) użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i tym samym upoważnia nas do wykorzystania owych danych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Możemy być zobowiązani do przekazania danych klienta władzom lokalnym, jeżeli będzie to wymagane przez prawo albo w ramach dochodzenia,  jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Do państwa danych mają dostęp jedynie nasi upoważnieni pracownicy oraz podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług IT.

 

 1. Po co są pozyskiwane moje dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane dla poniższych celów:

- Rezerwacja apartamentu,

- Zameldowanie i zapłata za pobyt,

- Wnioski, skargi, spory, reklamacje i inne zastrzeżenia,

- Formularze internetowe,

- Rezerwacja przez internet,

- Identyfikacja klienta.

 

 1. W jaki sposób moje dane osobowe są chronione?

Naszym obowiązkiem jest chronić pozyskane dane osobowe przed przypadkową ingerencją (zmiana lub zniszczenie) i wyciekiem (nieupoważniony dostęp, wyjawienie). Umożliwiają nam to zgodne z prawem środki ochrony fizycznej i elektronicznej, jak na przykład system haseł oraz certyfikat szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

 

PLIKI COOKIE:

W związku z udostępnianiem usług internetowych, Apartment4you stosuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane przez serwery na komputerze użytkownika. Przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera dane są odczytywane przez serwer. Serwis Warsaw4you.com korzysta z plików cookie do celów utrzymania sesji internauty oglądającego stronę, wykorzystywanej następnie do generowania statystyk oglądalności strony oraz do wyboru wersji językowej serwisu.  Pliki mają trwałość do końca sesji.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że Warsaw4you.com będzie przechowywać informacje w komputerze użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.